Asamblea de la Associació Balear de l'Empresa Familiar

Carmen Planas, Gabriel Sampol, Carmen Sampol, Carmen Serra, Fernando Sampol y Juan Buades.

Eugenia Planas
1 / 5
Asamblea de la Associació Balear de l'Empresa FamiliarAsamblea de la Associació Balear de l'Empresa FamiliarAsamblea de la Associació Balear de l'Empresa FamiliarAsamblea de la Associació Balear de l'Empresa FamiliarAsamblea de la Associació Balear de l'Empresa Familiar
Valorar: