Opinión/Pepa Marí, consellera de Territori i Mobilitat del Consell d’Eivissa i secretària d’Organització de la FSE-PSOE

PTI, consens i política (II)

|

Valorar:

La revisió del Pla Territorial Insular (PTI) està en marxa. Hem encarregat un diagnòstic que està tardant més del que voldríem. I està tardant perquè volem que sigui un diagnòstic que, no només ens digui que ha passat al llarg dels darrers 13 anys d’aplicació de l’actual PTI, sinó que ho analitzi i s’aventuri a fer alguna prospecció sobre què passarà a Eivissa els propers anys per tal de saber si hem de continuar pel mateix camí o hem de fer els canvis necessaris per garantir l a sostenibilitat i el futur del nostre territori.

No es tracta de fer un diagnòstic que a l’equip de govern li vagi bé (com algú ha insinuat). De fet, les dues primeres presentacions realitzades per l’empresa a la qual se l’ha encarregat aquest diagnòstic ha comptat amb la presència de tots els partits representats al Consell d’Eivissa; és a dir, amb representants de Podem, de Guanyem, del Partit Popular i també del PSOE. I tots han estat informats sobre el punt en el qual es troben les feines i perquè encara nos’han acabat.

Ho feim així perquè entenem que la base del consens és estar d’acord, almenys en el que tindrem aviat: un diagnòstic que serà un punt de partida. Volem que sigui quina sigui la composició del pròxim govern del Consell, pugui seguir amb la tasca iniciada i pugui comptar amb aquest diagnòstic per intentar assolir l’objectiu: consensuar al màxim la política territorial d’Eivissa.

Aquest diagnòstic ha de permetre obrir una fase de diàleg social amb dades objectives, ja que el consens territorial no ha de ser de partits, sinó de tota la societat.

La revisió del PTI iniciada és molt ambiciosa, ja que, igual que al diagnòstic, s’identifiquen 14 ítems o àmbits als quals s’ha d’intervenir:

-Medi físic -Demografia i distribució territorial de la població -Característiques socioeconòmiques -Usos productius del territori -Afeccions normatives sectorials -Recursos ambientals i patrimonials -Paisatge -Cicle integral de l’aigua -Planejament urbanístic -Mobilitat -Infraestructures i equipaments -Turisme -Influència del PTI del 2005 als processos territorials -Capacitat de gestió urbanística i territorial de les institucions.

Amb això es vol anar més enllà del que ha estat la gestió del territori fins ara i evitar que com ha passat amb el PTI del 2005 -tal com reconeix Iván Torres, president del Col.legi d’Arquitectes- «al final solo se ha utilizado para dar licencias en suelo rústico».

Per això, a la par volem impulsar la creació d’un departament de disciplina urbanística -per la qual cosa vàrem aprovar cinc places al darrer Ple - i parlam de la necessitat de considerar i incrementar la capacitat de gestió de les institucions. Perquè les institucions no estan només per donar llicències, que a la fi és el que pareix més important. Gestionar el territori suposa molt més i hem de posar les bases perquè es pugui fer.

La consecució d’un nou model territorial necessita una normativa de consens, però també d’una nova concepció per part de tots els agents implicats: administracions, tècnics (arquitectes, advocats enginyers, ....), empresaris, constructors o promotors, per fer front a les necessitats de la societat eivissenca. L’antic PTI no s’ha desenvolupat en tot el seu contingut. El nou PTI ha de sortir del consens i amb el compromís de tots de desenvolupar-lo i gestionar-lo per aconseguir fer realitat el model consensuat. Tots estam cridats a participar-hi i treballar-hi.

Comentar

* Campos obligatorios

De momento no hay comentarios.