Opinión

Herències en vida a Eivissa i confusions intencionades

| Ibiza |

Valorar:

En la majoria de disciplines sempre hi ha diversos punts de vista per enfocar les situacions. La gestió pública no n’és una excepció i en ella convé sovint distingir entre qüestions purament tècniques i les qüestions polítiques. El Consell Assessor del Dret Foral d’Eivissa i Formentera és una de les entitats amb major legitimitat per a dictaminar aspectes que fan referència a la jurisdicció pròpia d’Eivissa i Formentera i convé que se’n respectin tots els criteris i recomanacions. Els seus dictàmens són difícilment discutibles i hem d’estar orgullosos del nivell tècnic dels seus membres, inclòs el seu president Mariano Juan Colomar, que ens té acostumats a un gran domini legislatiu.

És totalment injustificable, però, que precisament si volem fer d’aquest Consell una entitat legítima digna, noble i respectable, se’n faci un ús electoralista des del vessant polític. El comportament del Partit Popular d’Eivissa, retorcent qüestions tècniques amb finalitats polítiques, només s’explica si es troba a favor del frau fiscal o si busca confondre la ciutadania. Per això semblen ser convenients alguns aclariments.

En primer lloc, el Projecte de Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal que es troba en vies d’aprovació en el Congrés dels Diputats únicament modifica una pràctica inusual que representa un frau de llei, consistent en augmentar exageradament el valor d’adquisició d’una propietat a través de l’herència (tributant a l’1% com a pacte successori entre familiars) per a immediatament vendre-la a preu de mercat, de manera que el benefici de la posterior venda (guany patrimonial) sigui mínim, ja que aquest benefici tributa en IRPF al tipus del 20% com a base imposable de l’estalvi. Si una família ha de vendre una propietat, ningú li nega que la vengui a nom del donant mentre encara és viu sense incórrer en aquest escenari inusual i tributant de manera legítima pel seu guany legítim.
Per tant el projecte de Llei modifica un aspecte d’IRPF, i no d’impost de successions ni de patrimoni, com tant s’ha dit des del Partit Popular. Amb el Projecte de Llei presentat, no existeix absolutament cap modificació en la tributació de l’impost de successions de les herències en vida d’un pare a un fill. Absolutament cap. I fer d’això una alarma social en termes electoralistes és un intent d’engany a la ciutadania i gairebé una tradició per a alguns. Afortunadament les herències en vida tributant a l’1% com a pacte successori no es troben amenaçades i per tant les famílies poden estar tranquil·les amb l’aprovació del Projecte de Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal, ja que res afecta la donació entre familiars de les finques i immobles pels quals tant han treballat tota la vida.

A on s’ha de reconèixer la coherència del Partit Popular, de qui no record cap projecte de llei per a lluitar contra l’evasió d’impostos, és en estar en contra de què s’aprovin mesures contra el frau fiscal. Coherent, sense anar més lluny, amb l’amnistia fiscal que varen aprovar el ministre popular Cristóbal Montoro en 2012 per a premiar els fraudulents i que el Tribunal Constitucional va anul·lar en 2017.

En segon lloc, és convenient aclarir que la qüestió que sí que podria tenir uns efectes reals sobre la tributació de les herències en vida seria una harmonització fiscal a tot l’Estat espanyol. Això vol dir eliminar les diferències de tributació que cada Comunitat Autònoma estableix en alguns impostos cedits per l’Estat a les Autonomies (Impost de Successions, entre d’altres) i que poden generar tributacions diferents arreu de l’Estat espanyol per un mateix fet imposable. Una reforma de tal envergadura portaria una tramitació molt llarga, en la qual també s’hi inclou la reforma del Sistema de Finançament Autonòmic amb un repartiment més just per a les Illes Balears. Aquesta qüestió, actualment, no es troba ni damunt de la taula. Per contra, l’any 2017 l’harmonització fiscal de l’Estat espanyol va estar a damunt la taula del ministre popular Cristóbal Montoro i en aquella ocasió, el Partit Popular d’Eivissa no va dir ni una sola paraula en contra.

En aquest sentit, la Federació Socialista d’Eivissa i el PSIB sempre han defensat l’autonomia tributària i financera de les Comunitats Autònomes i així ho continuarà fent, defensant a Madrid les particularitats pròpies de la nostra terra i sobretot amb l’objectiu d’enfortir i augmentar la progressivitat del nostre sistema tributari, això és, que més contribueix qui més té. Sense anar més lluny, la darrera modificació de l’Impost de Successions i Donacions de l’any 2016 aprovada per un govern socialista establia nous trams i tipus que augmentaven la progressivitat fiscal a les Illes Balears.

No són moments per atiar missatges de la por. La ciutadania no ho espera dels seus dirigents. Són moments per a treballar per a un sistema fiscal que, des del principi de progressivitat fiscal, permeti la suficiència financera de l’estat de benestar: educació, salut, serveis socials, sostenibilitat i medi ambient. En això sempre ens hi trobaran als socialistes per a treballar de la mà. Això és ara el necessari.

Comentar

Para poder comentar debes estar registrado y haber iniciado sesión.

De momento no hay comentarios.