Fora mascaretes!

|

Valorar:

Trob que no dic cap mentida si afirm que molts de ciutadans en començam a estar farts d’aquesta p(l)andèmia, però sobretot, estam farts de patir restriccions de drets i llibertats fonamentals que afecten ses nostres vides. Unes restriccions que es Govern d’Espanya i es governs autonòmics prenen sense cap base científica, moguts per sa més absoluta arbitrarietat a cop de Decret Llei perjudicant greument s’economia i coartant sa llibertat individual com mai s’havia vist en democràcia.

Després de dos anys de limitacions i controls, d’estats d’alarma inconstitucionals i d’alarmisme informatiu ses vint-i-quatre hores des dia, ja està bé sa broma. Pedro Sánchez i Francina Armengol mos varen prometre que recuperaríem sa normalitat en arribar as 70% de població vacunada i aconseguir sa famosa immunitat de grup. ¿Quin ha sét es resultat? Idò que amb so 90% de sa població vacunada no tenim immunitat (es contagis estan més disparats que mai) ni hem recuperat sa normalitat. Al revés, es Govern de PSOE-Podemos ha decidit tornar a imposar s’obligatorietat de s’ús de mascareta a exteriors.

¿Quina evidència científica existeix per imposar s’ús obligatori de sa mascareta a exteriors? Absolutament cap. Tal mesura despòtica no ve avalada per cap estudi científic —ni pes comité d’experts que no ha existit mai—, sinó per una enquesta feta a 1.000 ciutadans (no a 1.000 especialistes). Mil persones, sa majoria d’elles terroritzades per s’alarmisme informatiu de sa majoria de medis de comunicació que fa dos anys que vaticinen poc més que s’apocalipsi sanitària mundial. Una apocalipsi que fa que es Parlament andalús acabi de votar en contra de sa recontractació de 8.000 sanitaris que van acabar s’octubre. ¿Com és possible que visquem una pandèmia on mos diuen que es hospitals estan a punt de col·lapsar —com ja passava cada any durant s’època forta de grip—, mentres veim com una Comunitat Autònoma pot prescindir de 8.000 sanitaris? Cosa no quadra.

Sa mascareta a exteriors és un símbol d’esclavitud i de submissió a un govern despòtic que li patina sa salut de ses persones. Sa mascareta a s’aire lliure representa s’obediència servil i sa negació des pensament crític que ha permès que sa Humanitat evolucionàs. S’objectiu de sa imposició de sa mascareta a exteriors és psicològic: terroritzar a sa població i criminalitzar es qui s’atreveixi a pensar diferent de sa norma sagrada que dicta es govern. Tornar a veure a tothom pes carrer amb so morral mos farà creure que tornam a estar en una situació sanitària crítica igual que fa dos anys, quan no és així ni d’enfora. Sa intenció de tornar a veure tothom amb mascareta és que mos pensem que mos trobam davant un virus letal com s’Ebola, reactivar sa psicosi col·lectiva de sa que se retroalimenten certs medis de comunicació i es polítics, que funcionen com a dues peces d’un mateix engranatge.

Però sa realitat és que segons ses xifres oficials des darrers 14 dies, estam davant un virus amb una letalitat des 0,23% a Espanya. És a dir, un virus amb una letalitat a dia d’avui similar an es grip i davant es qui tenim un 99,77% de probabilitats de sobreviure. Però això mai sortirà a ses notícies.

Estimat lector, de naltros depèn seguir visquent eternament dins aquesta plandèmia morts de por per sa manipulació informativa (només informar des morts no vacunats i no informar de ses morts per efectes secundaris de ses vacunes, per exemple) o pensar per naltros mateixos i passar a s’acció començant per desobeir aquelles lleis que són injustes.

¿Qui és s’Estat per negar-mos respirar lliurement s’aire des carrer? Només faltaria ja que tampoc tenguéssim dret a n’això. Fins aquí hem arribat. Fora mascaretes!

Comentar

Para poder comentar debes estar registrado y haber iniciado sesión.

Anterior
Página 1 de 1
Siguiente

yat
Hace 26 días

Força Joan! i força als qui han permés la publicació el teu article!! Potser torni a comprar la versió impresa quan vegi el teu nom al cap dún article. Gràcies!
Valoración:3menosmas
Anterior
Página 1 de 1
Siguiente