Vagi per endavant que la construcció de centres educatius és una necessitat constant, i més en l’illa d’Eivissa on, des de fa molts anys, tenim una necessitat de seguir construint escoles i instituts per poder donar resposta a les necessitats de places escolars que tenim i que, dia a dia, creix per l’arribada permanent de nou alumnat.

Ara bé, la construcció d’un centre educatiu és un procés que requereix planificació, temps, pressupost i una tramitació administrativa i tècnica complexa i llarga. Està clar que no es pot construir una escoleta, una escola, un institut d’avui per demà. Cal fer tota una sèrie de passes administratives i tècniques que requereixen temps i voluntat. Per això, quan des del Partit Popular intenta adjudicar-se l’autoria de tot un procés quan sols s’ha participat en la seva fase final, podem dir que sols és un intent de posar-se la «medalleta» o de buscar un titular, d’haver posat en funcionament un centre quan no s’ha participat activament en el procés de planificació i construcció.

Per una altra banda, per poder construir centres educatius cal tenir un terreny adient i que aquest compleixi tots els requisits necessaris: extensió, localització, subministraments, etc. Per això, abans de decidir la realització d’un projecte i la posterior construcció d’un centre cal fer uns estudis previs del terreny, el qual s’ha de «posar a disposició», és a dir, l’ajuntament assenyala a la conselleria, en aquest cas a l’IBISEC, quin lloc té disponible per poder construir el centre i li demana si el considera «adient». Després d’això, si es considera oportú, haurà de fer-se la cessió de l’espai perquè arrenqui el projecte.

Ara, l’Ajuntament de Santa Eulària juga amb aquesta situació i davant la demanda de la conselleria de terrenys on construir un centre d’infantil i primària o ampliar-ne un altre, en un intent de penjar-se una «medalleta», parla de paràlisi de la conselleria per no haver fet encara el projecte, quan sap, i de sobris, que per part de l’ajuntament s’ha retardat, intencionadament o no, la feina prèvia que li correspon. L’ajuntament ha tardat dos anys en assenyalar quins terrenys són els que pot cedir per ampliar l’Escola de Sant Carles, i ara es vol posar medalles?

El mateix passa amb els terrenys per fer l’escola nova a Santa Eulàlia. Fa un any que es va aprovar un conveni urbanístic per poder tenir terrenys i es publicita com una «medalleta» del Partit Popular, però, un any després, encara no ha posat a disposició de la conselleria cap espai, per la qual cosa no es pot avançar per tenir l’escolar al més aviat possible.

Per una altra banda, sobre la fòrmula de finançament de la construcció de centres, també el PP juga a l’engany. L’Ajuntament de Santa Eulària avançà els sous per construir l’ampliació de l’Escola de Santa Gertrudis i l’IES Quartó del Rei, cosa que publicaren a tort i dret com una ‘medalleta’ de l’eficiència en la gestió del Partit Popular i el seu «compromís» amb solucionar els problemes de l’educació (l’ampliació de Sant Carles també es farà seguint aquesta fórmula). En canvi, si aquest tipus de finançament es fa a l’Ajuntament de Sant Josep, el Partit Popular ho considera poc segur (clar, aquí no hi ha ‘medalleta’ possible per penjar-s’hi i ja no es veu massa bé). Senyors i senyores del PP, siguin coherents. Si és possible i adient a Santa Eulària, també ho és a Sant Josep, independentment de si poden o no agafar la «medalleta» corresponent.

Des del Partit Socialista consideram imprescindible posar en marxa nous centres, no sols tallar cintes i fer-se fotos. Per això es fa tota una feina de planificació que el Partit Popular oblida quan arriba al Govern, el que acaba provocant importants retards en l’execució dels projectes.

Si el Govern de Bauzá hagués fet una planificació com cal, a l’inici de l’actual legislatura haurien estat els terrenys cedits, haurien estat els projectes fets i no a l’espera de la cessió dels terrenys, i haurien estat els projectes als pressupostos i no en declaració d’intencions, però com quan governa el PP sols busca la foto immediata i deixar per a després tota la feina.

Per tant, senyors i senyores del Partit Popular, deixeu d’intentar vendre com a propis uns projectes realitzats i desenvolupats per altres, dels quals sols heu posat la mà per tallar el cordó d’inauguració i per recollir la «medalleta» corresponent, i posau-vos a treballar de manera eficaç per poder fer possible que els alumnes d’Eivissa tinguin les escoles necessàries com més prompte millor. Senyors i senyores del PP de Santa Eulària, deixau de posar-vos la medalla de què cediu terrenys, quan no hi ha cap cessió, i posau-vos a treballar d’una vegada per totes en la part que us toca.