0

Sa crisi econòmica derivada de sa crisi sanitària pes COVID-19 comença a fer-se notar a ses nostres illes. Fa dos setmanes, Periódico de Ibiza y Formentera informava que, segons Creu Rotja, s’ha doblat es número de persones que demanen ajuda per menjar, i de cada volta és es cas de persones més jóvens.

A Menorca, es autònoms responsables de més de 400 comerços de temporada també alcen sa veu a ses xarxes socials amb un emotiu vídeo per evitar que es aquest confinament excessiu —recordem-ho, per incompetència d’un Govern central que no és capaç de comprar tests per sa població— enfonsi es seus negocis. Després d’enviar tres cartes a s’administració, han aconseguit que es ajuntaments els perdonin alguna taxa, però segueixen sense rebre ni 1€ d’ajuda directe perquè no estaven d’alta quan es va decretar s’estat d’alarma. És a dir, que si això segueix així, centenars de famílies menorquines no ingressaran ni un trist euro en tot s’estiu. No en parlem ja d’Eivissa i Formentera.

A nivell nacional, més de 1.144.699 persones hem firmat a change.org sa petició “Suspensión inmediata del pago de autónomos mientras dure la crisis del coronavirus”. Es autònoms són es col·lectiu més castigat fiscalment, quan haurien de ser es més beneficiat per ser creadors directes de riquesa i de llocs de feina. Però en lloc de mimar-los, aquí els fregim a impostos. Més de 3.000.000 d’espanyols que són sa base des sistema econòmic des país no tenen pràcticament ajudes, i quasi es 90% d’ells cotitzen per sa base mínima. Es Govern de Pedro Sánchez no té cap intenció de perdonar ni una quota d’autònoms, encara que no puguen ingressar res perquè ells (es Govern) els tenen forçosament tancats a ca seua. Una autèntica vergonya.

A Madrid, es Partit Popular de Pablo Casado ha començat a demanar as president Pedro Sánchez, alias doctor cum fraude, que retalli es seu govern per combatre sa crisi derivada des coronavirus, així com ho va fer en es seu dia es seu antecessor, Mariano Rajoy, durant sa darrera crisi econòmica que va patir Espanya. En Rajoy no és sant de sa meua devoció, però sa realitat és que es govern social-comunista de PSOE i Podemos ha suposat un increment brutal de despesa econòmica en nombre de ministres i assessors. Actualment, es govern de Pedro Sánchez i Pablo Iglesias compta amb 23 ministres, ni més ni manco, quan es de Mariano Rajoy, en època de crisi, era de 13.

¿Un Govern socialista i comunista retallant en salaris públics en benefici de sa ciutadania? Com diuen en castellà, no caerá esa breva. Però això no vol dir que haguem d’abandonar sa lluita. Ara bé, hi ha altres administracions més pròximes que també poden donar es braç a tòrcer, com són es ajuntaments. En aquest sentit, es partits de centre-dreta s’han posat ses piles a ses Pitiüses proposant mesures econòmiques i socials que serien molt beneficioses per ses illes.

A Ciutadella de Menorca, es meu poble natal, enguany no es celebraran ses festes de Sant Joan. Per això, es Partit Popular i Ciutadans han demanat que es sous que s’havien de dedicar a ses festes es destinin a pal·liar es efectes de sa crisi. Parlam d’uns 458.772,73 euros que es podrien destinar, sobretot, a ses famílies de Ciutadella que més ho necessiten. Segur que es pot fer lo mateix amb sos ajuntaments d’Eivissa.

Si es Ajuntaments de ses Pitiüses disposen de superàvit, lo primer que han de fer és baixar impostos injusts i confiscatoris com s’IBI, i lo segon, tornar aquestos sous a ses butxaques des ciutadans, que és on millor estan, ja que per això mos els hem guanyats. Senyors alcaldes, per favor, no gastin més en pujar-se es jornals públics, baixin es impostos i mos tornin lo que és nostro