Cartas de los lectores

Aclaració

| Ibiza |

Valorar:

Benvolgut Sr. Agustí Sintes:
Ens dirigim a vostè com a director de Periódico de Ibiza y Formentera y autor de l’article «Juego sucio en Parlament», publicat en el citat mitjà de comunicació (versió impresa i web) el passat diumenge 07 de febrer.

El referit article conté unes afirmacions incorrectes, no contrastades, que consideram que perjudiquen la nostra honorabilitat com a diputat i com a diputada del Parlament de les Illes Balears.

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació, li requerim expressament la publicació íntegra en versió escrita i web de Periódico de Ibiza y Formentera de la següent RECTIFICACIÓ:
«En l’article titulat «Juego sucio en Parlament», firmat pel Sr. Agustín Sintes, el passat diumenge 07 de febrer, es varen fer les següents afirmacions: «El socialista ibicenco Enric Casanova, quien no se caracteriza precisamente por una intensa actividad parlamentaria, ya que su casillero luce la friolera de ninguna iniciativa parlamentaria en lo que va de legislatura(...)». També s’afirma que «la también irrelevante socialista ibicenca Irantzu Fernández Prieto, también con ninguna iniciativa parlamentaria en su haber, está en la misma situación que su compañero».

Es tracta d’afirmacions absolutament incorrectes, ja que el diputat del PSIB-PSOE, Enric Casanova, ha registrat un total de 34 iniciatives parlamentàries en l’actual legislatura, tal com figura en el registre del Parlament de les Illes Balears, consultable a través del web www.parlamentib.es, essent a més a més el diputat del Grup Socialista que més n’ha presentat de tot Balears, mentre que la diputada Irantzu Fernández n’ha registrat un total de 9.

Es dóna la circumstància que el Reglament del Parlament de les Illes Balears es va modificar el 19 de març de 2019, per tal que els diputats i les diputades dels grups polítics que donen suport al Govern no puguin registrar preguntes dirigides a l’Executiu, que són les que figuren al web www.parlamentib.es en l’apartat personal de cada diputat i diputada com a «Nombre d’iniciatives parlamentàries a la legislatura actual, agrupades per tipus».

Per aquesta raó, els membres del grup Socialista apareixen en aquest apartat com a «Aquesta persona no té cap iniciativa associada a aquesta legislatura». Però, a més d’aquest apartat, s’ha de tenir en compte que hi ha altres tipus d’iniciatives que sí que apareixen enregistrades en altres seccions del web de la institució.»

Atentament,

Enric Casanova Peiró, diputat del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears.
Irantzu Fernández Prieto, diputada del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears.

Comentar

Para poder comentar debes estar registrado y haber iniciado sesión.

De momento no hay comentarios.