Contra es certificat covid

|

Valorar:

S’abril de l’any 1933, es Tercer Reich va imposar a tots es ciutadans alemanys s’obligació de presentar es certificat ari (Ariernachweis) per poder fer feina a s’Administració pública. Setmanes més tard, es certificat s’exigiria a tothom qui volgués fer feina de doctor, advocat, científic, jutge o professor universitari. Finalment, amb ses Lleis de Nüremberg (Nürnberger Gesetze) de 1935 es nazis acabarien imposant a ses empreses privades s’obligació d’exigir es certificat ari a tots es seus empleats. Tota persona que no acreditàs es passaport ari seria despedida de sa seua feina, i ja no seria considerada com a ciutadà alemany. De cop, centenars de milers d’alemanys van veure com s’esfumaven es seus drets bàsics amb sa justificació de «preservar sa puresa de sa sang alemanya».

Avui, a 1 de desembre de 2021, amb un número de morts per Covid-19 tan baix que ni se’n parla i amb una incidència molt inferior a sa d’agost quan, curiosament, no hi havia restriccions, es Govern balear acaba d’aprovar s’exigència d’un certificat que acrediti sa vacunació obligatòria contra sa Covid-19 per poder accedir a sa restauració, a s’oci nocturn i en es gimnasos. ¿Es motiu? Protegir es vacunats des malignes no vacunats que van escampant virus i mort per allà on passen, encara que es vacunats ja estiguen —teòricament— protegits per sa vacuna i encara que puguen contagiar igual que es no vacunats. ¿Què importa això? Ara es veu que ja no és important parlar des número de morts diaris, ni d’ucis ni d’hospitalitzacions, llevat de quan es mori un no vacunat, a qui acusarem de negacionista i maximitzarem tot lo possible sa notícia de sa seua mort per crear pànic entre sa població.

S’epidemiòleg Maties Torrent té es dubtós honor d’haver sét es primer en demanar restriccions de drets i llibertats contra un col·lectiu minoritari com són es no vacunats. Sí, es mateix que primer va dir que si arribàvem as 70% de vacunats tendríem sa immunitat de grup; llavors que hauria de ser es 90%, i ara ja hem de ser es 100% per seguir amb mascareta i restriccions. A finals de novembre, en Torrent parlava així de despectivament de ses persones no vacunades: «Se trata de un colectivo diferente al resto, porque así lo han decidido ellos mismos ya que han tenido a su alcance la vacunación y nadie los ha excluido ni condicionado para no hacerlo», afirmant que sa població no vacunada representa un «risc especial». Deia que «No podemos tratar igual a la gente vacunada a la que no lo está porque estos últimos están poniendo en peligro a toda la comunidad».

En sa mateixa línia s’han pronunciat es nostros petits dictadorets, com es conseller Iago Negeruela: «No hay ninguna excusa para que el 20 % que aún no se ha vacunado no lo haga (…) Se ha de pedir este esfuerzo y apelar a la responsabilidad de los no vacunados, que están poniendo en riesgo a los demás». I sa presidenta Armengol, que ara diu que «apela al corazón de los 160.000 baleares sin vacunar».

Sa prestigiosa revista científica The lancet ha publicat un article des dr. Günter Kampf de s’Institut per s’Higiene i sa Medecina Mediambiental de s’Hospital Universitari de Greifswald on explica que no existeix base científica per estigmatitzar ses persones no vacunades. Segons un altre article de 29 d’octubre a The lancet: «Las personas completamente vacunadas con infecciones irruptivas tienen una carga viral máxima similar a los casos no vacunados y pueden transmitir la infección de manera eficiente».

Ja ho vaig dir en una carta al director —que no me va contestar el sr. Torrent—, però insistiré: ¿mos poden dir ses senyories des Govern quin risc representen es no vacunats (10%) pes vacunats (90%), si teòricament aquests darrers ja estan protegits per sa vacuna? ¿Serà possible que s’epidemiòleg de s’Àrea de Salut o sa presidenta de Balears encara no sapiguen que es vacunats poden contagiar exactament igual que es no vacunats? Srs. polítics, ¿com poden es no vacunats posar en risc es vacunats que a la vegada estan protegits per sa vacuna? ¿Com quedam?

Obligar a una persona a vacunar-se contra sa seua voluntat suposa un des atemptats més greus contra sa llibertat individual de tot ser humà: significa violar sa seua integritat física per inocular-li una substància amb possibles beneficis però també amb possibles riscs en forma d’efectes secundaris molt perjudicials (trombosi, miocarditis, pericarditis, síndrome de Guillain-Barré, etc) des quals s’Estat que l’obliga a vacunar-se no se’n fa responsable.

Sa ciència ha demostrat que es certificat Covid no serveix absolutament per res a nivell sanitari; és una mesura política que té per objectiu discriminar sa població no vacunada i atempta contra s’article 14 de sa Constitució Espanyola: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

S’exclusió pública des ciutadans no aris a s’Alemanya des anys 30 va suposar s’estigmatització de col·lectius minoritaris com es jueus o es gitanos per part des seus propis vesins alemanys que sí comptaven amb so certificat. Així va començar sa persecució des jueus a Alemanya. No permetem que això passi a ca nostra. No caiguem en es joc d’uns polítics principiants de totalitaris senyalant es nostros vesins no vacunats. Aquest Nadal, donem-nos sa mà i abracem-nos amb amics i familiars amb més força que mai. No deixem que mos dividesquin entre bons i dolents. Visquem. Despertem d’una vegada. Perquè sa ciència ja mos ha demostrat que, en tot cas, sa vacuna només protegeix a un mateix; no evita es contagis i tant mos pot contagiar un vacunat com un no vacunat, i amb sa mateixa càrrega viral.

Davant es seu Terror informatiu, sa ciència; ses xifres. Davant ses seues restriccions i sa discriminació d’una minoria, sa nostra llibertat i fraternitat. Davant ses seues mentides, sa Veritat. Perquè sa veritat mos farà lliures. Prou mentides. Prou manipulació mediàtica. No an es certificat Covid. No a sa vacunació obligatòria. Eivissencs; balears, despertau!

Comentar

Para poder comentar debes estar registrado y haber iniciado sesión.

Anterior
Página 1 de 1
Siguiente

sgt
Hace un mes

aixo es el mateix que ens fan aqui amb el catala, sense tenirlo tampoc pots entrar a sa administracio publica, ni hospital a treballar ni res.
Valoración:-6menosmas

Naïf
Hace un mes

Tenga cuidado @Franc Tirador, cualquier mínima regresión en su libertad individual, debería ser, como mínimo, cuestionada. Lo que disfrutábamos hasta hoy,no fué gratis. Así se empieza....quién sabe lo que vendrá?
Valoración:8menosmas

Eivissenca
Hace un mes

Penso el mateix que diu s'article. Gràcies! I repulsiu és la discriminació i la poca empatia i a més a més que ho manin els representants politics votats democràticament per tots. Una vergonya. Tard o d'hora es farà justícia.
Valoración:13menosmas
AATXAJyF5cb4z63CBKVYGRst38pcJdNOPf13IBEyiBhN7w=s96-

Franc Tirador
Hace un mes

Comparar es certificat de vacunació amb es certificat de raça ària resulta repulsiu.
Valoración:-10menosmas
Anterior
Página 1 de 1
Siguiente