Joan Pons Torres

Joan Pons Torres

Aquí deim vacuna

¿Quin mal fa que a Balears diguem vacuna, i que aquesta paraula vénga des castellà? És curiós veure com valoram ses paraules eivissenques que vénen de s’àrab o s’italià i, en canvi, repudiam ses que vénen des castellà.

Salvar ses empreses de Balears

¿Què estan fent es governs de Pedro Sánchez o de Francina Armengol per donar exemple amb sa terrible situació econòmica que pateix sa ciutadania?

STOP Ley Celaá

Sa carta exposa fins a sis arguments pedagògics per defendre que ses llengües cooficials siguen sempre vehiculars.

Sa llengua de Menorca

Es menorquí s’està morint perquè sa pressió des català estàndard està canviant, o més ben dit, ha canviat ja, sa nostra manera de parlar.

Ley Celaá: un atac a sa llibertat educativa

Sa reforma educativa aprovada sense cap debat ni consens social pes Govern socialcomunista presidit per Pedro Sánchez pretén arraconar s’escola concertada i convertir a s’escola pública en s’única opció educativa possible per ses famílies.

PSOE i ERC contra s’autogovern

Baixar impostos no és fer dumping fiscal, que senzillament, no existeix, ni una raresa dins sa Unió Europea. Baixar impostos és tornar es sous a ses butxaques des ciutadans.

Capitalisme és feminisme

Com a docent de s’escola pública m’indigna que s’Ajuntament de Ciutadella aprovi un text que mos acusa d’educar a ses dones “perquè pensin completament com a homes”.

Normalitzar es terrorisme

Es cinisme des polític valencià representa a la perfecció sa indignitat en sa que es mou actualment el PSOE.

Es fracàs des socialisme real

Es Mur de Berlín no va ser un accident històric o urbanístic com mos vol fer creure TVE, va ser una presó comunista que va demostrar a tot el món es fracàs des socialisme real.

Illes amb claror

És cert que es canvi d’hora mos afecta. Ja no disfrutam de tantes hores de sol an es dia i això fa que sa gent no surti tant, reduint així sa vida social i es consum.