Joan Pons Torres

Joan Pons Torres

Pensió vitalícia separatista

S’han d’acabar es privilegis d’aquells que només es dediquen a atacar Espanya però viuen com a reis a costa de tots es ciutadans.

Resistirem sa catalanització

Diu es conseller Maria que es fet de mantenir quaranta-set anys després s’actual denominació en castellà evidencia una situació d’inferioritat de sa llengua pròpia des menorquins.

Castellanitzadors d’Eivissa

Solivellas justifica que s’alguerès té un model de llengua propi que conviu amb s’estàndard de s’IEC perquè sa situació de sa llengua allà és de risc.

Per sa normalització de sa llibertat sexual

Diu es consistori mahonès que “es tracta d’una iniciativa que té l’objectiu de seguir fomentant polítiques i accions en l’àmbit esportiu que garanteixin la lliure participació d’aquest col·lectiu”

Volem s’escola en eivissenc!

¿Per què s’alguerès, amb només 20.000 parlants, té un estàndard propi, i en canvi a Balears, amb prop de 400.000 parlants, no podem escolaritzar es nostros fills en eivissenc, menorquí i mallorquí?

Felipe, tranquilo, Ibiza está contigo

Durant ses darreres setmanes, sa Monarquia ha sét objecte d’una campanya de acoso y derribo amb atacs i crítiques oportunistes per part de separatistes i extremistes radicals que pretenen debilitar sa Corona, bastió des nostro ordenament constitucional.

S’Ajuntament d’Eivissa va ‘trucat’

Segons es Diccionari català-valencià-balear, trucar prové de s’onomatopeia truc. Ses tres primeres definicions mos remeten a s’acció de donar cops, i totes elles fan referència an es parlar de Catalunya

Sa dictadura progre

Quan es partit polític Vox va començar a agafar força a nivell nacional, em varen cridar s’atenció ses seues crítiques a s’anomenada dictadura progre.